Behandling af metastaserende kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC)

Behandling af metastaserende kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC)

30. oktober 2018 kl. 19:00
til
21:30

Indlæg ved overlægerne Inge Mejlholm og Christine Vestergård Madsen, Vejle Sygehus.

Der er et ønske om blandt vore medlemmer, at der bliver sat fokus på de hårdest ramte med prostatakræft, derfor er det glædeligt, at de to overlæger har givet tilsagn om at komme med det sidst nye inden for behandlingen af denne gruppe med prostatakræft.

Der serveres kaffe/te og kage i pausen for kr. 25.

Ribe Fritidscenter
Sportsvej 8
6760 Ribe

Tilmelding

Senest den 25. oktober 2018 på mail@hcschack.dk eller 21 77 99 66