Hvad er mindfulness?

1. marts 2018 kl. 19:00
til
21:00

Hvad er mindfulness, og hvad kan det bruges til i et liv, der er præget af kræftsygdom, kræftbehandling og efterfølgerne heraf? Psykolog, cand.psych, ph.d.-studerende Eva Rames Nissen vil fortælle om teori og forskning inden for mindfulness og vil ligeledes give eksempler på mindfulnessøvelser.

Mindfulness er et fænomen, som er vundet frem i den vestlige verden inden for de sidste 20 år. Det er stigende i popularitet og er udbredt i store dele af samfundet i forskellige former. Mindfulness beskrives som en særlig måde at være opmærksom på med fokus på øjeblikket frem for fortiden eller fremtiden. Forskningen i mindfulness som psykologisk behandlingsmetode til håndtering af svære livssituationer, f.eks. livet med bryst- eller prostatakræft, har vist lovende resultater.

Eva Rames Nissens forskning handler om psykiske senfølger efter kræftsygdom og kræftbehandling med fokus på mindfulness-baserede metoder som mulig behandlingsform samt at øge tilgængeligheden af behandlingen gennem telemedicinske tiltag.

Der serveres kaffe/te og kage i pausen for kr. 25.

Mødet arrangeres i samarbejde med Dansk Brystkræft Organisation (DBO), kreds Aarhus

MarselisborgCentret, Bygning 8
P.P. Ørumsgade 11
8000 Aarhus C

Tilmelding

Senest mandag den 26. februar 2018 til e-mail propa@aarhus.dk eller telefon 24 46 53 51 (Arne Ellerup).