Kontinens – Problemer og Behandling

13. marts 2018 kl. 19:00
til
21:00

Kontinensproblemer fylder rigtig meget i livet for mange prostatakræftpatienter specielt som bivirkning efter operation og stråling. Vi har bedt professor Jørgen Nordling, som i en årrække har været overlæge på Urologisk Afdeling, Herlev Hospital, fortælle om problemer med inkontinens og behandlingsmuligheder. Han vil også besvare spørgsmål af generel karakter.

Der er kaffe til mødet.

Mødeleder: Paul Samsøe

Center for Kræft og Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N

Tilmelding

til Kræftrådgivningen i København på tlf. 82 20 58 05 eller på koebenhavn@cancer.dk