*AFLYST* Prostatakræft – udredning, behandling og senfølger af sygdommen

20. marts 2018 kl. 19:00
til
21:00

Informationsmødet den 20. marts må desværre aflyses pga. dødsfald i foredragsholderens nærmeste familie.

Vi håber og satser på, at dette møde kan afvikles samme sted og med samme indhold på et senere tidspunkt.

Alle tilmeldte får – så vidt det overhovedet er muligt – direkte besked.

 

Kasper Drimer Berg er født og opvokset i Sønderjylland, og blev uddannet som læge i København i 2011. Har siden 2008 interesseret sig for urologi og i særdeleshed prostatakræft, og har forsket i prostatakræft i ca. 9 år. I 2015 afleverede og forsvarede han sin ph.d. afhandling om biomarkøren ERG i prostatakræft, og har siden arbejdet som læge på urologisk afdeling i Roskilde. Flyttede i oktober 2017 til Viborg og starter speciallægeuddannelsen i urologi 1. marts 2018.

Det er muligt at købe kaffe/brød for 25 kr.

Hobro Medborgerhus
Skibsgade 26
9500 Hobro

Tilmelding

Senest 13. marts 2018 til Knud Trier, knudtrier@gmail.com, tlf. 25 85 05 31