Seneste nyt vedr. behandling af prostatakræft

23. maj 2018 kl. 19:00
til
21:30

Denne aften kommer PhD-forsker ved Rigshospitalets forskningscenter for prostatakræft Thomas Helgstrand.

Det kan for den enkelte være en barsk opdagelse – efter diagnosticering af prostatakræft – at skulle opereres / strålebehandles, og muligvis herefter i livslang hormonbehandling o.a.

De fleste er helt uforberedte på konsekvenserne heraf, idet behandlingerne bl.a. indvirker på seksualitet, psykisk velbefindende, træthed, inkontinens o.m.a.

Thomas Helgstrand har gennem sit virke opnået stor erfaring på området, og vil på en meget behagelig måde oplyse om behandling af prostatakræft, samt om nogle af de bivirkninger, som nogle patienter desværre må leve med.

Der vil under mødet være mulighed for at stille spørgsmål af almen karakter!

Ca. midtvejs i foredraget er der kaffe/ te + kage.

Gratis for medlemmer af PROPA.   – Gæster kr. 25,00.

Slagelse Bibliotek
Stenstuegade 14
4200 Slagelse

Tilmelding

Senest onsdag d. 16. maj  2018 til Poul Erik på mail:  pea.propa@gmail.com  – tlf.:  20874391  –   eller til Hans Gunnar på mail:  hansgunn@mail.dk