Master Class 2016

masterclass2016

PROPA afholdte den 7. og 8. november 2016 sit årlige Master Class møde på H. C. Andersen Hotel i Odense for indbudte PROPA bestyrelsesmedlemmer fra hele landet, i alt ca. 50 deltagere. Mødet er omtalt i PROPA Nyt nr. 4, 2016. Fire af foredragsholderne har sat deres Power Point-præsentation til rådighed for mødedeltagerne og andre af PROPAs interesserede medlemmer.

1. LIVSSTIL OG PROSTATAKRÆFT

Foredrag på engelsk (simultantolket) ved Professor Robert Thomas, læge med studier om hvorledes ændret livsstil kan påvirke udvikling af prostatakræft.

Præsentationen giver læserne mulighed for at lægge en livsstilsstrategi, så man undgår en række ting der kan forværre ens situation.

Mere motion – undgå rygning – ikke spise raffineret sukker, men holde sig til det naturlige sukker i frugt – undgå kræftfremkaldende stoffer – få mad med polyfenol og antioxidanter. Sørg også for at få de rigtige vitaminer.

Se Robert Thomas’ præsentation her!

2. PROSTATAKRÆFT OG NUKLEARMEDICINSK UDREDNING

Foredrag ved læge ph.d. studerende Mike A. Mortensen, OUH.

En meget spændende gennemgang af de forskellige undersøgelser man foretager for at få et præcist billede af patientens tilstand, så man kan iværksætte den rigtige behandling.

Se Mike A. Mortensens præsentation her!

3. SYGEPLEJERSKENS FUNKTIONER PÅ URINVEJSKIRURGISK AFDELING

Foredrag ved klinisk sygeplejespecialist Kelly Ann Hecht-Nielsen, OUH.

Vi fik en fin gennemgang af, hvordan man gør alt for at sætte patienten i centrum og sikre den bedst mulige faglige kvalitet i behandlingen.

Det er vigtigt, at patienten løbende bliver orienteret om behandlingsforløbet.

Se Kelly Ann Hecht-Nielsens præsentation her!

4. DEN ÆREDE PATIENT – ELLER PATIENTEN I CENTRUM

Foredrag ved Mads Koch Hansen, lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. Vi fik en præsentation af sammenlægningen, der danner det samlede Sygehus Lillebælt:

Patienternes Kræftsygehus, Vejle
Patienternes Akutsygehus, Kolding
Patienternes Rygsygehus, Middelfart

Mads Koch Hansen gennemgik planerne og de bestræbelser man, har for at sætte patienten i centrum. Sygehus Lillebælt har udstrakt selvstyre, og afdelingerne hjælper hinanden. Det er patienten, der er i fokus, og hvis der skulle være tvivl herom, så gør man det, der er bedst for patienten.

Se Mads Koch Hansens præsentation her!

GOD FORNØJELSE MED PRÆSENTATIONERNE. Axel Petersen