PROPA Landsmøde 2018 afholdes i Fredericia

PROPA afholder landsmøde den 21. april 2018 kl. 9:30 – 16:30 på Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia.

Der er tale om vores ordinære landsmøde, der afholdes iht. vores vedtægter, og indkaldelse sendes ud på email snarest. Men sæt kryds i kalenderen allerede nu. Landsmødet er din mulighed for at være med til at præge vores aktiviteter til størst gavn for alle.

Dagsorden: 

09.00-09.30     Ankomst, registrering samt kaffe/te og rundstykke

09.30-09.35     Velkomst ved landsformand Axel Petersen

09.35-09.45     Fællessang

09.45-11.30     Ordinært Landsmøde med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.  Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden.

3.  Fremlæggelse af årsrapport for det afsluttede regnskabsår med revisorernes påtegning til Landsmødets godkendelse.  Årsrapporten kan ses på www.propa.dk primo april 2018. 

4.  Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før Landsmødet. 

5.  Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår til orientering. 

6.  Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår 2018 efter forslag fra Landsbestyrelsen. 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer til landsbestyrelsen. 

8.  Valg af første, anden, tredje og fjerde suppleant (oprykkende) til landsbestyrelsen. 

9.  Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 

10. Valg af et af foreningens medlemmer til kritisk revisor. 

11. Eventuelt.

11.30-12.45     Frokost

12.45-13.45     Peter Iversen, klinisk professor i urologi, speciale prostatakræft, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, leder af Copenhagen Prostate Center (CPC), Rigshospitalet. Emne: Prostatakræft. Hvor langt er vi i dag, og hvilke behandlingsmuligheder kan vi forvente i fremtiden?

13.45-14.30     Nanna Cornelius, projektleder, ph.d. i Kræftens Bekæmpelse. Emne: Alternativ behandling af prostatakræft

14.30-15.00     Kaffepause

15.00-15.45     Kristine Lehmann Graversen, Sundhedsantropolog ved Københavns Universitet. Emne: At vende tilbage til livet efter en kræftbehandling

15.45-16.00     Uddeling af årets Prostatakræftpris og evt. uddeling af stipendier fra Prostatakræftfonden.

16.00-16.15     Afslutning ved landsformanden.

16.15-              Socialt samvær over et glas øl, vand eller vin.

 

Landsmøde 2018: Tilmelding og betaling

Deltagelse i Landsmødet er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det kr. 200. Frokost koster kr. 100 pr. person for både medlemmer og ikke-medlemmer. Ikke-medlemmer kan således spare kr. 200 på deltagelse ved at blive medlem!

Tilmelding til Landsmødet er nødvendigt og kan ske enten pr. telefon til PROPAs sekretariat på tlf. 33 12 78 28, pr. e-mail til sekretariat@propa.dk eller pr. brev til Prostatakræftforeningen PROPA, Jernbanegade 23B, 4000 Roskilde.

Tilmelding til frokosten skal ske samtidig med tilmelding til Landsmødet. Alle, som har tilmeldt sig frokosten, vil ved registreringen få udleveret en frokostbillet sammen med øvrigt materiale. Frokostbilletten skal afleveres ved indgangen til frokostlokalet/restauranten.

Transport: Der er gode parkeringsforhold ved hotellet (gratis). De fleste tog og busser holder på Fredericia Banegård.

Transport (shuttlebus) fra Fredericia Banegård: Hotellet ligger ca. 12 minutters kørsel fra Fredericia Banegård. Hvis du/I ønsker at køre med shuttlebus fra banegården til Trinity Hotel & Konference Center, bedes du/I allerede ved tilmelding til Landsmødet oplyse dette. Shuttlebussen kører fra Fredericia Banegård kl. 8.00 – 8.30 – 9.00. Der vil være shuttlebus retur til Fredericia Banegård om eftermiddagen kl. 16.30 – 17.00 – 17.30.

Betaling for frokost og for ikke-medlemmers deltagelse kan foretages ved overførsel til PROPAs bankkonto med reg.nr. 2253, kontonummer 54 98 710 362. HUSK ved tilmelding og betaling at anføre navn, adresse og medlemsnummer samt antal deltagere til mødet og til frokosten.

Tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 16. marts 2018

Bliver man forhindret i at deltage i Landsmødet, er det meget vigtigt at melde afbud. Det gælder både for deltagere, som har bestilt frokost og for dem, som ikke ønsker frokost. Indbetalte beløb for frokost vil blive refunderet, forudsat afbuddet er meddelt PROPAs sekretariat senest den 31. marts 2018.

Hvis der ønskes mere information, kan du kontakte PROPAs sekretariat på tlf. 33 12 78 28.

 

Landsmøde 2018 indkaldelse

 

Vi har brug for din deltagelse!

PROPAs landsbestyrelse opfordrer vores medlemmer til stort fremmøde ved Landsmødet.

Som medlem kan du få lejlighed til at fremkomme med dine synspunkter og gøre din mening gældende!

Foreningen står over for mange spændende opgaver og har i den forbindelse stærkt brug for din hjælp i det organisatoriske arbejde. Har du lyst til at deltage i nogle af de mange opgaver, så henvend dig gerne til et af landsbestyrelsesmedlemmerne.