MasterClass 2017 på Brogården

PROPA afholdte den 6. og 7. november 2017 sit årlige Master Class møde på Brogården i Strib for indbudte PROPA bestyrelsesmedlemmer fra hele landet, i alt ca. 45 deltagere. Foredragsholderne har sat deres Power Point-præsentation til rådighed for mødedeltagerne og andre af PROPAs interesserede medlemmer.

Marianne Nord Hansen, formand for Senfølgerforeningen, gennemgik Senfølgerforeningens vigtige arbejde for patienter, der oplever senfølger efter kræftsygdom eller behandling. Se Mariannes præsentation her.

Marianne lovede samtidig lidt yderligere materiale, som du kan finde her:

Sundhedsstyrelsen: Opfølgningsprogram for prostatakræft (maj 2015)

Gode råd imod koncentrations- og hukommelsesproblemer efter kræft og kræftbehandling

Lymfødem rapporten 2016

Ahmed H. Zedan, læge phD studerende på onkologisk afdeling, Vejle Sygehus, gav os et overblik over udviklingen indenfor  og forståelse af prostatacancer igennem tiden samt de forskningsperspektiver, der ligger indenfor området. Se Ahmed’s præsentation her.

Kelly Ann Hecht-Nielsen, klinisk sygeplejespecialist på urinkirurgisk afd. på OUH, gennemgik med sin vanlige dynamik sygeplejerskens ‘nye’ funktion på OUH’s Urinkirurgiske afd. med udgangspunkt i “IT-patienten” og OUHs nye spørgeskemaforløb og app. Se Kellys præsentation her.

Hedvig M. Larsen, klinisk udviklingssygeplejerske og bestyrelsesmedlem i PROPA, gennemgik “Hjælp og selvhjælp til livet med – og efter prostatacancer” og satte fokus på vigtigheden af “ikke bare at give op som mand”. Se Hedvigs præsentation her.

Bo Barfod, medlem af PROPAs Medicinudvalg, gennemgik Medicinrådets formål, opbygning og arbejde – og vigtigheden af, at PROPA er repræsenteret i dette råd. Se Bos præsentation her.

Anne-Kirsten Bech og Maj-britt Jensen, forskningssygeplejersker på Urinvejskirurgisk afd. L på OUH, gennemgik forskningsarbejdet og de mange forskningsprojekter i Forskningsenheden. Se Anne-Kirstens og Maj-britts præsentation her.

Alt i alt et par meget inspirerende og informative dage med stort engagement fra foredragsholderne og stor spørgelyst og interesse fra deltagerne.