Rådgivning

Mange prostatakræftramte mænd klarer sig med rådgivning fra de urologiske eller onkologiske afdelinger på hospitalerne, egen læge, familie, venner, naboer eller kolleger.

Nogle gange er dette dog ikke tilstrækkeligt, idet alle de nævnte kontaktpersoner, som hovedregel, ikke har haft sygdommen selv.

PROPA’s Landsbestyrelse arbejder på at få etableret en patientstøtte gruppe bestående af frivillige, som hver især har gennemgået forskellige behandliger for prostatakræft samt en uddannelse i at tale med andre patienter. Gruppen vil tilligemed have et antal pårørende, som kan yde støtte til ægtefæller, samlevende og børn.

Indtil gruppen er etableret kan du ringe til foreningens sekretariat, som kan hjælpe med at finde en person, du kan snakke med.

Du kan også med fordel melde dig ind i Propa her på hjemmesiden, fordi et medlemskab giver et utal af muligheder i forhold til at øge dit kendskab til sygdommen, bivirkningerne ved forskellige behandlinger samt andres erfaringer. Det koster kun kr. 275,- at være medlem for en 12 måneders periode.