Propa deltog på Folkemødet 2015

I dagene 11. til 14. juli deltog Propa på Folkemødet, hvori vi deltog aktivt i 3 debatter, som beskrevet neden for.

 

Propa var med til at tage sundheds-pulsen ved årets Folkemøde på Bornholm, hvor der også i år var god mulighed for at markere sig og udbygge Propa’s netværk i det danske sundhedsvæsen.

Vil man have fingeren på pulsen, når det gælder det danske sundhedsvæsen, så er Bornholm ikke det værste sted at være. I hvert fald når der er det årlige Folkemøde i Allinge, hvor sundhedsområdets mange aktører i form af sundhedsprofessioner, politikere, myndigheder og patientorganisationer er mere end massivt tilstede. Næppe noget andet samfundstema fylder så meget på Folkemøde som sundhed og sygdom. Og derfor var Propa naturligvis også med, da Folkemøde 2015 fandt sted fire dage i juni. Denne gang dog uden egen Propa-stand, men til gengæld ved, at Propa-folk markerede sig i nogle af de vigtige debatfora og tillige brugte Folkemødedagene til at vedligeholde og udbygge kontakten til vigtige samarbejdspartnere.

Gert Christensen, Næstformand I Propa’s Landsbestyrelse, var med i panelet i Sundhedsparlamentet, hvor Dagens Medicin, Bayer Nordic og Forum for Mænds Sundhed havde indkaldt til debat om de danske mænd, der risikerer at blive tabt i sundhedsvæsnet. Her fik Gert Christensen især betonet, at den generelle tendens til, at mænd ikke går så meget op i deres helbred netop er et problem, når de i en moden alder ikke reagerer i tide på de svage symptomer på den snigende prostatakræft. Det er derfor Propa går ind for aktiviteter, der kan være med til tidlig opsporing af prostatakræft.

En anden vigtig sundhedsdebat foregik hos Tænketanken, hvor Janssen, Propa og KIU havde inviteret til debat om “Kvalitet i kræftbehandlingen – Hvorfor er det så svært? Der var en livlig diskussion om vejene til at højne kvaliteten i behandlingen af bl.a. prostatakræft. Her advokerede Propa-direktør Jens Ingwersen for, at langt flere patienter bliver involveret i forløbet med de såkaldte multidisciplinære konferencer med ekspertisen i form af urologer, onkologer og andre relevante eksperter. I en ny, stor nordisk undersøgelse er det 8 ud af 10 prostatakræftpatienter, der ønsker det, kunne Jens Ingwersen oplyse.

Debatten i Tænketanken havde også fokus på de nye opfølgningsforløb hos den praktiserende læge, som også omfatter prostatakræftpatienter. Her blev det klart, at opfølgningsforløb først kommer til at fungere, når de praktiserende læger har fået en aftale i stand med Danske Regioner og KL vedr. aflønning, efteruddannelse m.v. Det sker formentlig først i løbet af 2016 – og indtil da skal prostatakræftpatienter fortsætte i det eksisterende system med kontrolforløb på sygehuset.

Se klip fra debatten her:

Den tredje debat Propa deltog i handlede om ”Værdibaseret lægebehandling – gør vi det i Danmark? ”. Det var Amgen, som inviterede til denne debat, hvor der blev gået tæt på de udfordringer, fordomme og faktiske forhold som patienterne, hospitalerne, de ansatte, regionerne, kommuner, økonomer og politikere oplever.