Det er farligt at gå for lidt til læge

Af Lotte Frandsen, journalist

Man har større chance for at overleve en kræftsygdom, hvis man, i årene inden sygdommen bliver opdaget, har været god til at komme til læge. For dødeligheden er øget betragteligt hos kræftpatienter, der sjældent har kontakt til deres praktiserende læge. Samtidig er der også øget risiko for, at kræften har spredt sig sammenlignet med de kræftpatienter, der besøger deres læge mere end to gange om året. Det viser et nyt projekt fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Professor Peter Vedsted, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

”Når vi sammenligner os med de andre nordiske lande, kan man se, at der i Danmark er for mange, der dør relativ kort tid efter deres kræftbehandling. Man mener, at den dårlige overlevelse skyldes, at danskerne generelt diagnosticeres relativt sent i deres sygdomsforløb,” siger professor Peter Vedsted, der er en af forskerne bag projektet.

Forskerne har undersøgt over 120.000 kræftpatienters kontaktmønster til egen læge tre år før, de fik stillet en kræftdiagnose og inddelt patienterne i grupper afhængigt af, om de gik meget, mellem eller lidt til læge. Derefter har de sammenholdt tallene med risikoen for at få en kræftdiagnose i et sent og livstruende stadie. Og resultaterne var overraskende.

”Der var et meget klart signal: Hvis man går meget lidt til læge, halvandet år før man får sin kræftdiagnose, er risikoen for at være i et sent stadie ved diagnosen meget højere sammenlignet med dem, der går oftere til læge. Og risikoen for at dø af kræften er også meget højere.”

Bedre prognose hvis man bruger lægen

Tallene siger klart, at der er en gruppe mennesker, der måske kunne have en bedre prognose af deres cancersygdom, hvis de gik mere til læge og fik stillet deres diagnose tidligere. Ifølge Peter Vedsted kan der være mange grunde til, at folk ikke bruger deres praktiserende læge.

”Der kan være forskellige barrierer. Måske er de socialt dårligt stillede, måske har de psykiatriske diagnoser, eller måske synes de ikke, lægen lytter til dem, og hvis de endelig kommer derop, handler det måske mere om, at de skal holde op med at ryge. Så grundlæggende ved vi ikke hvorfor. Men det er oplagt, at det er noget, vi skal undersøge nærmere og finde ud af, hvordan vi kan nå de grupper med en ekstra indsats.”

Måske er det så simpelt, at man skal sige til folk: Hvis du føler dig syg, så gå til læge. For tallene viser tydeligt, at det er en klar fordel at have en praktiserende læge, man ser rimelig ofte. ”Vi kan selvfølgelig ikke give noget konkret bud på et optimalt antal kontakter. Men det at se sin praktiserende læge har en beskyttende effekt for, hvordan det går en.” Peter Vedsted pointerer, at det er lægens professionelle opgave at være tilgængelig og at kunne hjælpe de patienter på vej, som ikke af sig selv fortæller om symptomerne.

”Nem adgang og kommunikation betyder noget. Det ser virkelig ud til, at de praktiserende læger er nogle af de vigtigste aktører i forhold til at forbedre overlevelsen. Hvis vi kan få flyttet diagnosetidspunktet fra de sene stadier til tidligere stadier, vil det gøre en meget stor forskel. Vi vil kunne redde nogle menneskeliv om året i Danmark ved simpelthen at få folk til at gå lidt mere til læge.”

”Langt de fleste prostatakræftdiagnoser, vi stiller, har en relativ fredelig prognose. Samtidig er det vores forbandede pligt at finde de tilfælde, der ikke har den fredelige prognose, og som vi skal sørge for at gøre noget ved.”

Peter Vedsted, professor, Aarhus Universitet

 

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her