DAGSEMINAR: Fokus på de mest alm. kræftsygdomme

2. november 2019 kl. 09:30
til
16:45

Lokalgruppen Guldborgsund-Lolland indbyder i samarbejde med KB – Guldborgsund samt KB – Lolland medlemmer, pårørende og interesserede til et DAGSEMINAR.

Formålet med dagseminaret er at sætte fokus på de mest almindelige kræftsygdomme og at få flere kræftpatienter på Lolland og Falster i tale. Langt de fleste medlemmer af Kræftens Bekæmpelse og PROPA er bidragsydere; men nu ønsker vi at tilbyde en lokal aktivitet, der dels informerer om kræftsygdomme generelt og mere specifikt i forhold til de mest almindelige kræftsygdomme – SAMT at give kræftramte mulighed for at møde andre kræftramte og herved få mulighed for at danne netværk. Det søges belyst ved en række foredrag, temamøder, informationsstande og samvær.

Program:

09.30 – 10.00          Ankomst – kaffe og ostemad.

10.00 – 10.15           Velkomst og præsentation ved Kjeld Larsen PROPA

10.15 – 11.15             Chefpsykolog Svend Åge Madsen ”At leve med en kræftsygdom”.

11.30 – 12.30            ”Immunterapi” ved professor Per Kongsted

12.30 – 13.30           Frokost

13.30 – 14.45           Temamøder:

                                 –  Brystkræft (Vivi Riis DBO)

                                 –  Prostatakræft (post.doc. Signe Benzon Larsen)

                                 –  Livmoderhalskræft (Lise Simonsen)

                                 –  Lungekræft (Lis Landgren)

14.45 – 15.30           ”Kost, livsstil og kræft” ved Seniorforsker Anja Olsen

15.30 – 16.30          Kaffepause og underholdning ved Flemming Krøll

16.30 – 16.45          Tak for i dag!

 

Der opsættes 9 informationsstande, hvor man i pauserne kan få information om: Brystkræft, Prostatakræft, Rygning, Lymfødem, Kræftrådgivningen, Stafet for livet, KB Lolland, KB Guldborgsund, Lungeforeningen.

Deltagerpris:            

Det koster kr. 150 for medlemmer af PROPA og KB og kr. 200 for ikke medlemmer. Prisen dækker kaffe og ostemad ved ankomst, frokostbuffet, eftermiddagskaffe med kage samt frugt og vand i dagens løb. Drikkevarer til frokost er for egen regning.

Dagseminaret kan gennemføres takket være støtte fra Kræftens Bekæmpelse Guldborgsund -Lolland – ”Lolland-Falster indsamlingen” og fra PROPA Prostatakræftforeningen.

”Bangs Have Pavillonen”
Bangshavevej 23
4930 Maribo

Tilmelding

Senest 21. oktober 2019 til Asbjørn Rasmussen tlf. 22874021 – E-mail: asseras@outlook.dk.

Deltagerbetalingen sker ved tilmeldingen ved indbetaling på konto 0693 0001727915.

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her