Hør om FC Prostata Community og mød spillerne fra FC Prostata

14. maj 2019 kl. 19:00
til
21:00

Siden 2011 har danske forskere under Rigshospitalet udviklet FC Prostata på baggrund af forskning om fysisk aktivitet og prostatakræft. Først som pilotstudie sidenhen som et kontrolleret træningsstudie og efterfølgende som FC Prostata Community. I 2018 forsvarede Eik Bjerre (Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig forskning) sin ph.d.-afhandling om FC Prostata Community. Eik vil indledningsvist fortælle om den foreliggende viden fra forskning om de studier, som har drejet sig om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og prostatakræft inden starten på FC Prostata. Efterfølgende vil Eik præsentere resultaterne fra FC Prostata Community, hvor 214 mænd med prostatakræft blev rekrutteret og fordelt til en foldboldgruppe og en kontrolgruppe. Mændene i fodboldgruppen spillede i 5 klubber landet over.

Efter forskningsprojekternes afslutning fortsætter FC Prostata-holdene deres sædvanlige træning i eksisterende klubber. Samtidig er nye hold startet op, så mænd i hele landet får mulighed for at snøre fodboldstøvlen og få glæde af et godt fællesskab og sammenhold på et FC Prostata-hold.   Komiteen for Sundhedsoplysning og Dansk Boldspil-Union leder udbredelsen af FC Prostata i perioden 2018-2019. Mette Marie Åbom (Komiteen) vil fortælle nærmere om udbredelsesprojektet, der skal være med til at sikre en løbende tilkomst af nye spillere til holdene, hvilket sker i et samarbejde med hospitaler, kommuner og lokale fodboldklubber. Udbredelsesprojektet er finansieret af TrygFonden.

Til slut vil aktive fodboldspillere fra FC Prostata-holdet i IF Lyseng fortælle om deres glæde og positive oplevelser i forbindelse med fodboldtræningen.

Der serveres kaffe/te og kage i pausen for kr. 25.

MarselisborgCentret, Bygning 8 (Der er gode og gratis parkeringsforhold)
P.P. Ørumsgade 11
Aarhus C

Tilmelding

Senest den 12. maj 2019. Af pladshensyn er tilmelding nødvendig til e-mail aarhus@propa.dk eller telefon 24 46 53 51 (Arne Ellerup)