Kost og kræft – sandhed og myter

14. marts 2019 kl. 19:00
til
21:00

Oplægsholder: Anja Olsen, cand. scient. i human ernæring, ph.d., seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse.

Anja Olsen vil opdatere os om kostens betydning for kræftrisiko, og om hvordan vi spiser sundt og forebygger kræft.

Efter pausen vil der være mulighed for spørgsmål og diskussion.

Mødeleder: Roman Sumczynski

Kræftens Bekæmpelse i Hillerød
Østergade 14
3400 Hillerød

Tilmelding

Senest den 11. marts 2019 til Kræftrådgivningen i Hillerød, tlf. 70 20 26 58.

Husk tilmelding er nødvendig forud for mødet, da der er pladsbegrænsning.