Lymfødem, en mulig senfølge efter behandling for prostatakræft og brystkræft

6. februar 2019 kl. 19:00
til
21:00

Har du problemer med lymfødem-senfølger efter kræftbehandlingen eller blot ønsker at høre om senfølger, så vil denne oplysningsaften være særdeles interessant for dig!

Vi får denne aften besøg af specialist – sygeplejerske Susan Nørregaard fra Videnscenter for lymfødem, Bispebjerg Hospital.

Susan vil fortælle om, hvad lymfer gør godt for, og hvad der kan ske, når disse eventuelt bliver fjernet i forbindelse med en kræftbehandling eller beskadiget ved strålebehandling, samt om behandlinger til afhjælpning af problemet.

Sygeplejerske Hedvig Møller Larsen (PROPA), vil informere om en gruppe mænd, som har lymfødem efter prostatakræftbehandling, og hvilke problemer de lymfødemramte oftest oplever, bl.a. ud fra sin bog ”Kræftfri – men ikke rask. Fortællinger om livet med lymfødem”.

Begge foredragsholdere deltager i den afsluttende drøftelse.

I forbindelse med mødet serveres der i pausen kaffe/te og kage for kr. 25.

MarselisborgCentret, Bygning 8 (Der er gode og gratis parkeringsforhold)
P.P. Ørumsgade 11
8000 Aarhus C

Tilmelding

Senest den 1. februar 2019.

Af pladshensyn er tilmelding nødvendigt til e-mail aarhus@propa.dk eller på tlf. 24465351 (Arne Ellerup)