FC PROSTATA COMMUNITY

Af Arne Ellerup, medlem af PROPAs landsbestyrelse

FORSKNING

PROPA NYT følger aktiviteterne omkring forskningsprojektet FC Prostata Community om prostatakræft og fodbold. Projektets afsluttedes officielt i sommeren 2017, og det forventes, at resultaterne af forskningsprojektet vil blive offentliggjort i 2018 i en ph.d.-afhandling.

Projektet blev gennemført med forskere fra Center for Sundhedsfaglig Forskning, Rigshospitalet, Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital og Aarhus Universitetshospital sammen med DBU, Trygfonden, Kræftens Bekæmpelse og PROPA.

Forsøget omfattede to grupper af mandlige prostatakræftpatienter, der fordeltes efter lodtrækning: den ene gruppe trænede motionsfodbold to gange om ugen, og den anden gruppe, kontrolgruppen, måtte holde sig fysisk aktiv på anden vis.

Projektets formål var at undersøge, hvordan mændene i de to grupper forbedrede deres muskelmasse, fedtmasse, knoglestyrke og livskvalitet og derigennem sandsynliggjorde, at særligt tilrettelagt fodboldtræning havde en positiv virkning på både fysisk og psykisk helbred for mænd, som er ramt af prostatakræft.

FODBOLDTURNERINGER

Motionsfodbolden bliver arrangeret i samarbejde med syv FC Prostata-fodboldklubber fra hele landet: to klubber fra Østerbro i København, en fra Valby i København, en fra Lyseng i Aarhus, en fra Esbjerg og senest klubber fra Odense og Holstebro. Projektet har omfattet ca. 100 aktive motionsfodboldspillere, men der har været mere end 200 tilknyttet de 7 de syv klubber.

Da der blandt klubberne var et stort ønske om at fortsætte motionsfodbolden, samledes spillere fra de syv FC Prostata-klubber i Danmark den 17. marts 2017 til stiftelsesmøde i Ambassadørforeningen FC Prostata til varetagelse af klubbernes interesser, samtidigt med at FC Prostata Community fik overrakt Danskernes Idrætspris 2016. Med prisen fulgte kr. 100.000.

En vigtig del af FC Prostata er det sociale samvær internt i klubberne, men også samarbejdet klubberne imellem har høj prioritet.

I 2016 blev Harald Nielsen Cup startet, som er en udendørs fodboldturnering. Første gang blev Harald Nielsen Cup spillet i Esbjerg og vundet af FC Prostata Østerbro hold 1. I 2017 spilledes Harald Nielsen Cup i København og blev vundet af FC Prostata Østerbro hold 2. I 2018 spilles Harald Nielsen Cup den 8. juni 2018 i Odense.

De syv PC Prostata klubhold mødes også til en årlig indendørs turnering, Nytårs Cup. Turneringen afholdtes den 2. februar 2018 i Lyseng i Aarhus med ca. 60 aktive deltagere med gode kampe, godt humør og god stemning. Turneringen blev vundet af FC Prostata Odense. På billedet ses det vindende hold fra Odense med pokalen.

Hvis du ønsker at være med på et af FC Prostatas lokale hold, skal du rette henvendelse til Ambassadørforeningen FC Prostata ved formand Anders Munk, e-mail munkanders@oamail.dk eller tlf. 40 34 73 79 for at høre nærmere om mulighederne for at deltage.

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her