Gavebrev

GAVEBREVSORDNINGEN

Et gavebrev er en gensidig aftale mellem dig og PROPA, som betyder at:

  • Du giver et fast årligt bidrag til PROPAs arbejde i mindst 10 år
  • Du fastsætter selv beløbet. Vi har gavebreve fra 200 kr. og op til 15.600 kr. om året
  • Du får fradrag i din skatteopgørelse for hele bidraget – også for bidrag under 500 kr.
  • Indbetalingen kan enten foretages i rater i løbet af året eller én gang årligt
  • Pengene anvendes til PROPAs vedtægtsbestemte formål inden for forskning, patientstøtte og information

Gyldighedsperiode

Gavebrevet skal gælde i mindst 10 år for at være fradragsberettiget. Du kan vælge, om det skal gælde præcist i 10 år frem, eller om det skal gælde uden tidsbegrænsning, hvor du så efter 10 år kan opsige det med ét års varsel.

Alle gaver til PROPA vil automatisk blive indberettet til SKAT. Vi skal blot have dit CPR nr., så klarer vi resten.

Opsigelse/ophør

Du kan til enhver tid opsige gavebrevet. Men hvis du opsiger det inden 10 år, vil SKAT kræve tilbagebetaling af det beløb, som du har sparet i skat som følge af aftalen. I tilfælde af dødsfald ophører gavebrevet, og der overgår ingen forpligtelser til pårørende.

Fradragsregler for gavebreve

Når du tegner et gavebrev til PROPA, har du ret til at trække hele det årlige bidrag fra i skat ifølge Ligningslovens § 12. Ved andre støtteformer er det kun beløb, der overstiger 500 kr. og maksimalt 15.9600 kr. i 2018, som er fradragsberettigede.

Ægtefæller

Ægtefæller, der ønsker fradrag i hver deres skatteopgørelse, kan oprette hvert sit gavebrev. Sådan hjælper dit gavebrev: Gavebrevet har en vigtig betydning for os. Ved at tegne et gavebrev giver du os mulighed for at sikre indtægtsgrundlaget for langsigtede projekter. De fleste forskningsprojekter varer mange år. Vi er derfor nødt til at afsætte penge for at være sikre på, at vi kan føre forskningen til ende. Her er gavebreve vigtige og med til at sikre stabile indtægter.

PROPA er fritaget for at betale skat og afgift af de gaver, vi modtager.

Sådan oprettes et gavebrev

Udskriv gavebrevet – vi hjælper gerne med at udfylde papirerne. Ring til sekretariatet på tlf. 33 12 78 28 eller send en e-mail til: sekretariat@propa.dk.

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her