Nøgletal

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste rapport (08.09.2015), vedrørende “Sundhedsbyrden i Danmark”, gælder følgende for prostatakræft:

I Danmark er der årligt 4.300 nye tilfælde af prostatakræft, og 31.000 mænd lever med prostatakræft.

Hvert år dør 1.200 mænd på grund af prostatakræft. Det svarer til 5 % af alle dødsfald blandt mænd.

  • Hvert år resulterer prostatakræft i 2.600 tabte leveår for mænd.
  • Prostatakræft er årsag til et tab i mænds middellevetid på fem måneder.
  • Der registreres årligt 4.300 indlæggelser blandt mænd med prostatakræft som aktionsdiagnose.
  • Der registreres årligt 110.000 ambulante hospitalsbesøg med prostatakræft som aktionsdiagnose. Det svarer til 3 % af alle somatiske ambulante hospitalsbesøg blandt mænd.
  • Mænd med prostatakræft har årligt 29.000 flere besøg hos almen praktiserende læge end mænd uden prostatakræft.
  • Prostatakræft er årligt årsag til 18 nye tilkendte førtidspensioner blandt mænd.
  • Erhvervsaktive mænd med prostatakræft har årligt 21.000 flere sygedage end erhvervsaktive mænd uden prostatakræft.
  • Hvert år koster prostatakræft 660 mio. kr. i behandling og pleje.
  • Tidlig død på grund af prostatakræft resulterer i en årlig besparelse af fremtidige omkostninger til behandling og pleje på 470 mio. kr.
  • Hvert år koster prostatakræft 150 mio. kr. på grund af tabt produktion.