Nøgletal

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste rapport (08.09.2015), vedrørende “Sundhedsbyrden i Danmark”, gælder følgende for prostatakræft:

I Danmark er der årligt 4.300 nye tilfælde af prostatakræft, og 31.000 mænd lever med prostatakræft.

Hvert år dør 1.200 mænd på grund af prostatakræft. Det svarer til 5 % af alle dødsfald blandt mænd.

  • Hvert år resulterer prostatakræft i 2.600 tabte leveår for mænd.
  • Prostatakræft er årsag til et tab i mænds middellevetid på fem måneder.
  • Der registreres årligt 4.300 indlæggelser blandt mænd med prostatakræft som aktionsdiagnose.
  • Der registreres årligt 110.000 ambulante hospitalsbesøg med prostatakræft som aktionsdiagnose. Det svarer til 3 % af alle somatiske ambulante hospitalsbesøg blandt mænd.
  • Mænd med prostatakræft har årligt 29.000 flere besøg hos almen praktiserende læge end mænd uden prostatakræft.
  • Prostatakræft er årligt årsag til 18 nye tilkendte førtidspensioner blandt mænd.
  • Erhvervsaktive mænd med prostatakræft har årligt 21.000 flere sygedage end erhvervsaktive mænd uden prostatakræft.
  • Hvert år koster prostatakræft 660 mio. kr. i behandling og pleje.
  • Tidlig død på grund af prostatakræft resulterer i en årlig besparelse af fremtidige omkostninger til behandling og pleje på 470 mio. kr.
  • Hvert år koster prostatakræft 150 mio. kr. på grund af tabt produktion.
Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her