Ny prostatakræftguide skal hjælpe patienter op af ”det sorte hul”

Af Tonny Clausen, landsformand

PROPA har lanceret den hidtil mest udførlige prostatakræftguide på dansk. Her kan patienter og pårørende få svar på de fleste af de spørgsmål, der melder sig, når man bliver ramt af sygdommen. Guiden er vigtig, fordi viden om sygdommen og dens behandling er afgørende for, hvordan man kommer igennem et behandlingsforløb, der ofte har store konsekvenser for ens livskvalitet.

”At få at vide, at man har prostatakræft, er som at miste kontrollen over sit liv fra den ene dag til den anden. Og vi ved af erfaring, at den byrde og det informationshav, man står over for som nydiagnosticeret prostatakræftpatient – og som pårørende – for mange er så uoverskueligt, at de ”falder ned i et sort hul”, som det kan være svært at komme op fra igen. Det er grunden til, at vi nu har udviklet et værktøj, der kommer hele vejen rundt og kan give svar på nogle af de mange spørgsmål, der uvægerligt melder sig, når man har fået diagnosen,” forklarer PROPAs formand, Tonny Clausen.

Prostataguiden, der kan findes på propa.dk/prostataguide, er struktureret omkring fem overordnede temaer:

– Hvad er prostatakræft?

– Nydiagnosticeret med prostatakræft

– Behandling af prostatakræft

– Hverdagen med prostatakræft

– Pårørende til en prostatakræftpatient

Under disse temaer finder man mere end 160 spørgsmål og svar, der er organiseret i en række underliggende temaer. Prostatakræftguiden er indrettet, så det er nemt at finde rundt i de mange spørgsmål og svar. Man vælger de emner og spørgsmål, man lige nu og her gerne vil vide mere om, og tilføjer dem til sin egen personlig guide. Herfra kan man printe svarene ud og tage dem med til sin læge.

Viden er vejen til at komme bedst muligt igennem behandlingen

”Prostatakræft er en livstruende sygdom med voldsomme konsekvenser for mange mænds livskvalitet. Det er ikke mindst tabubelagte onder som vandladningsbesvær og mistet evne og lyst til at dyrke sex. Alt sammen resultaterne af den behandling, man skal igennem – en behandling, der i mange tilfælde betyder, at man har mange leveår foran sig.  Derfor har vi bestræbt os på at give gode svar på så mange af de spørgsmål, som melder sig, som overhovedet muligt. Det vil sige, fra man får mistanke om sygdommen, til man skal finde sig til rette i livet efter behandlingen,” fortæller Tonny Clausen.

Med ca. 4.500 nye tilfælde om året er der stort set lige så mange mænd, der får prostatakræft, som der er kvinder, der får brystkræft. Risikoen for at få sygdommen stiger med alderen. Således har ca. hver anden 60-årig mand og tre ud af fire 75-årige mænd prostatakræft. I 30-50 procent af tilfældene udvikler sygdommen sig dog ikke til at blive livstruende. Heldigvis er vi blevet betydeligt bedre til at behandle prostatakræft i dag end for bare nogle få årtier siden. Det betyder, at flere lever i lang tid med sygdommen, og ikke nødvendigvis dør af den.

”Viden om sygdommen er afgørende for, at man kan deltage aktivt i de ofte vanskelige beslutninger, der skal træffes i forbindelse med behandlingen. I dag ved vi, at de patienter, der aktivt involverer sig i deres sygdom og dens behandling, har bedre chancer for at komme godt igennem behandlingsforløbet. Det betyder simpelthen noget for, hvordan man klarer sig resten af livet, og heri ligger en vigtig del af vores motivation for at have udviklet prostataguiden,” forklarer Tonny Clausen.

Bag guiden står en udviklings- og redaktionsgruppe bestående af Axel Petersen (PROPA), Niels Einer-Jensen (PROPA), grafikeren og webdesigneren Rikke Sørensen og journalisten Finn Stahlschmidt. Teksten er faktatjekket og fagligt godkendt af professor og overlæge Michael Borre, Aarhus Universitetshospital, professor i Klinisk Onkologi Kirsten Gedske Daugaard, Rigshospitalet og sygeplejerske Maj-Britt Henriksen Krøyer, Herlev Sygehus.

Prostataguiden kan findes på propa.dk/prostataguide

 

 

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her