Digte om kræft– DER BRÆNDER DEN ILD SOM FORTÆRER af Erik Nielsen

Boganmeldelse af Axel Petersen, Landsformand PROPA

PROPA har fået digtsamlingen stillet til rådighed for medlemmerne (og andre interesserede) af Erik Nielsen i håb om et samarbejde til gavn for medlemmerne og deres pårørende. Erik Nielsen har selv bekostet udgivelsen og trykkeomkostningerne. Erik´s idé er, at interesserede kan rekvirere bogen for et symbolsk beløb, ikke til forfatteren, men som støtte til PROPAs arbejde for prostatakræftpatienter.

Erik Nielsen er selv ramt af prostatakræft, og digtene handler om det forløb, som mange oplever som én stor totaloplevelse og ikke kun som en isoleret sygdom.

Sygdommen rummer rigtig mange indtryk, følelser, problemstillinger og livsvigtige afklaringer, som vælter ind over os undervejs i behandlingsforløbet. Selv om man er færdigbehandlet, synes alt slet ikke så godt som før, og der går lang tid, før man har bearbejdet og fået sin nye livssituation på plads.

Erik Nielsen skriver: ”For mig var der en stor indre rodekasse, som jeg skulle kigge nærmere på, før jeg kunne falde til ro. Dette fik jeg gennem at digte.”

Digtene er så siden hen blevet rettet til med bistand fra en konsulent, så sprogligheden er tilgængelig, så alle kan være med.

Datoordnet beskrives sygdommens forløb, som f.eks.

8/8 – Tør jeg vente

Lægemanden peger ivrigt.
Han er slidt bag ørene.
DER! SE! Der er den!
Kræften!

2½ x 2½ milimeter
sort på hvidt

Ingen vej uden om –
mere!
Eller, ka skærme lyve??

Hvornår starter den
mon sin aggressive
og altædende rejse?

Døden larmer nervøst.
Resterne af den evige
ungdom, svinder ind.

Men i grunden er jeg tryg??

Tør jeg vente,
på et udbrud?

Hvis du ønsker at læse alle digtene, kan du bestille bogen ved at sende en mail til sekretariat@propa.dk med dit navn, adresse og samtidig via MobilePay 66587 (husk navn) overføre 150 kr. (inkl. portoomkostninger).

Restbeløbet går ubeskåret til PROPAs arbejde for prostatakræftpatienter.