PROPA Landsmøde 2020 afholdes på Hotel PARK i Middelfart

PROPA afholder landsmøde den 18. april 2020 kl. 9:30 – 16:30 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Der er tale om vores ordinære landsmøde, der afholdes iht. vores vedtægter.

Landsmødet er din mulighed for at være med til at præge vores aktiviteter til størst gavn for alle.

 

Dagsorden:

(programmet kan hentes her som pdf)

09.00-09.30 Ankomst, registrering samt kaffe/te og rundstykke
09.30-09.35 Velkomst ved landsformand Tonny Clausen
09.35-09.45 Fællessang
09.45-11.30 Ordinært Landsmøde med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden
 3. Fremlæggelse af årsrapport for det afsluttede regnskabsår med revisorernes påtegning til Landsmødets godkendelse. Årsrapporten kan ses på propa.dk primo april 2020.
 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før Landsmødet. NB! Landsbestyrelsen fremlægger forslag om gennemgribende ændringer og modernisering af PROPAs vedtægter. Forslaget og kommentarer til de nye vedtægter kan i sin helhed findes senest den 1. marts på dette link. Her findes ligeledes de nuværende vedtægter.
 5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår til orientering
 6. Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår 2021 efter forslag fra Landsbestyrelsen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Landsbestyrelsen
 8. Valg af første, anden, tredje og fjerde suppleant (oprykkende) til Landsbestyrelsen
 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 10. Valg af et af foreningens medlemmer til kritisk revisor
 11. Eventuelt
11.30-12.45 Frokost
12.45-13.45 Mads Hvid Aaberg Poulsen, Afdelingslæge, Forskningsenheden for Urologi, Urinkirurgisk Afd., Odense Universitetshospital.
  Emne: Prostatakræft, Diagnostik, behandlingsmuligheder, retningslinier
13.45-14.30 Det Nationale Forskningscenter for Senfølger efter kræft i bækkenorganerne
  Emne:  Stigende focus på senfølger efter Prostatakræftbehandling.  Stor spørgeskemaundersøgelse i 2020.
14.30-15.00 Kaffepause
15.00-15.45 En lille smule ubehag, En autentisk kræftfortælling. Skuespiller Holger Østergaard hjælper os på vej til at kunne tale om Prostatakræft
15.45-16.00 Uddeling af årets Prostatakræftpris og evt. uddeling af stipendier fra Prostatakræftfonden
16.00-16.15 Afslutning ved Landsformanden
16.15- Socialt samvær over et glas øl, vand eller vin.

 

Landsmøde 2020: Tilmelding og betaling

Deltagelse i Landsmødet er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det kr. 200.

Frokost koster kr. 100 pr. person for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Ikke-medlemmer kan således spare kr. 200 på deltagelse ved at blive medlem!

Tilmelding til Landsmødet er nødvendig og sker ved indbetaling af kr. 100,- pr. deltager for frokosten samt evt. betaling for ikke-medlemmer til PROPAs bankkonto med reg.nr. 2253, kontonummer 54 98 710 362 eller via MobilePay 66587.  HUSK ved tilmelding og betaling at anføre medlemsnummer samt antal deltagere til mødet.

Betaling/tilmelding skal være sket senest fredag d. 20.3.20.     

VIGTIGT: Er betaling for frokosten ikke modtaget inden denne dato, er man ikke tilmeldt.

Alle tilmeldte vil ved ankomst/registrering få udleveret en frokostbillet sammen med øvrigt materiale. Frokostbilletten skal afleveres ved indgangen til frokostlokalet/restauranten.

Transport: Der er gode parkeringsforhold ved konferencecentret (gratis). De fleste tog holder på Middelfart Station (gåafstand til Hotel Park max. 200 m).

Bliver man forhindret i at deltage i Landsmødet, er det meget vigtigt at melde afbud.

Indbetalte beløb for frokost/deltagelse vil blive refunderet, forudsat afbuddet er meddelt PROPAs Sekretariat på sekretariat@propa.dk eller tlf. 33 12 78 28 (kl. 10-14) senest den 1. april 2020.

Hvis der ønskes mere information, er du velkommen til at kontakte PROPAs Sekretariat på tlf. 33 12 78 28.

Vi har brug for din deltagelse! PROPAs Landsbestyrelse opfordrer vores medlemmer til stort fremmøde ved Landsmødet. Som medlem kan du få lejlighed til at fremkomme med dine synspunkter og gøre din mening gældende! Foreningen står over for mange spændende opgaver og har i den forbindelse stærkt brug for din hjælp i det organisatoriske arbejde. Har du lyst til at deltage i nogle af de mange opgaver, så henvend dig gerne til et af landsbestyrelsesmedlemmerne eller til én af vore talrige lokalafdelinger.

Vi glæder os til at se dig til Landsmødet

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her