Af Tonny Clausen, Næstformand, PROPA

Den 5. og 6. november 2018 var det igen tid for PROPAs årlige MasterClass for vores frivillige fra hele landet.

Tidspunktet for mødet var så næsten også det eneste, der var som tidligere. I år var vi for første gang på Park Hotel i Middelfart, og seminaret var også rent indholdsmæssigt ændret en hel del i forhold til tidligere års MasterClass.

Begge dele så ud til at passe deltagerne ganske godt.

Arrangementsudvalget Eva Mott – Reg. FYN, Paul Samsøe – Reg. HOVEDSTAD, Poul Erik Andersen – Reg. SJÆLLAND og Tonny Clausen – PROPAs næstformand havde tilrettelagt programmet således, at deltagerne kunne tage nogle gode værktøjer med hjem til deres arbejde som frivillig i regioner og lokalgrupper. Hvad enten den enkelte nu koncentrerer sig om organisation og administration, pårørende- eller patientstøtte arbejde.

Foredragene var i al væsentlighed koncentreret omkring de frivilliges store arbejde – og hvordan vi i PROPA kan forbedre arbejdsvilkårene for de frivillige.

Et enkelt foredrag med mere traditionelt indhold: ”MR-skanning som nyt diagnoseværktøj etc.” blev der også plads til, men ellers stod den på ”Fundraising”, ”Partnerskab med kommunale sundhedscentre” samt ”Få fat på flere frivillige – og behold dem I har.” Vi fik sågar tid til at starte en ny erfa-gruppe for PROPA-medlemmer, der indtager kosttilskud/naturmedicin. Patientstøttegruppen afholdt deres tirsdagsmorgen-møde – ligesom Landsformanden på vanlig vis indledte og afrundede MasterClass.

Vi fik præsenteret rigtig mange nye ting på meget kort tid, og jeg er sikker på, at alle – når de første ”chok” har lagt sig – virkelig har fået nogle gode værktøjer, som vil kunne styrke os i vores frivillige arbejde.

En rigtig god start på PROPAs store 2019-projekt:

RekrutteringUdviklingFastholdelse af Frivillige i PROPA.

 

Du kan finde foredragsholdernes præsentationer herunder:

 

Fundraising  v/Jesper Brunholm, PROPA Kommunikationsudvalg

 

Hvad kan det kommunale sundhedscenter gøre for PROPA, og hvad kan vi som patientforening hjælpe sundhedscentret med? v/ Christina Olufsson Sørensen, Kræftkoordinator i Roskilde Kommune

 

MR-scanning som nyt diagnoseværktøj, målrettet behandlingsindsats og nye behandlingsmetoder på vej v/Torben Brøchner Pedersen, Læge Ph.d.-studerende / MD PhD-student, Urinkirurgisk Afdeling, OUH

 

Få fat på flere frivillige og behold dem, I har – Grundkursus i rekruttering og fastholdelse v/ Kristian Krogh Hansen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, CFSA