Vision, mission & værdigrundlag

PROPAs Vision -det mål, PROPA gerne vil nå

  • At prostatakræftbehandlingen er kendetegnet ved en sikker diagnose, forstået af patienten og et optimalt, individuelt behandlingsforløb til bedst mulig sikring af livskvaliteten for ham og hans familie.
  • At PROPA har bred anerkendelse, tilslutning og fremgang i sit arbejde.

PROPAs Mission – de overordnede opgaver, PROPA vil arbejde med

PROPA arbejder som patientforening for, at prostatakræftpatienter får den bedste behandling og støtte. Det gør PROPA ved:

  • At påvirke den sundhedspolitiske dagsorden til fordel for en optimal behandling af prostatakræft.
  • At formidle almen viden om prostatakræft og dens behandling og derigennem fjerne tabu om sygdommen.
  • At arbejde for øget livskvalitet blandt patienter og pårørende.
  • At arbejde for at diagnose, behandling og rehabilitering – uanset bopæl – lever op til højeste internationale standarder.
  • At arbejde for, at mindst 25 % af prostatakræftramte mænd er medlemmer af PROPA.
  • At arbejde for at praktiserende læger tager prostatakræftens faresignaler alvorligt.

PROPAs værdigrundlag – det, PROPA vil kendes for

  • PROPA ønsker at være bredt anerkendt for sit informative og seriøse arbejde hos medlemmer, sundhedsvæsen og samfundet generelt.

 

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her