Når din partner bliver ramt af prostatakræft

Kræft i familien

Hvis din ægtefælle eller samlever bliver ramt af kræft, vil I formentlig begge blive ramt af frygt og bekymring.

Hvad kommer der til at ske nu? Skal vi forberede os på at livet slutter før tid? Hvad med vores samliv? Og mange andre spørgsmål.

Hos PROPA tager vi hånd om både dig og din ægtefælle. For vi ved, at dét at have prostatakræft kan ramme parforholdet hårdt. Det samliv I har haft indtil nu, bliver måske ændret.

Men husk, I er ikke alene.

Få yderligere oplysning om vores pårørendegrupper ved at henvende Jer til PROPA’s pårørenderepræsentant på tlf. 3312 7828 eller på mailadressen, sekretariat@propa.dk

 

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her