Rådgivning

Mange prostatakræftramte mænd klarer sig med rådgivning fra de urologiske eller onkologiske afdelinger på hospitalerne, egen læge, familie, venner, naboer eller kolleger.

Nogle gange er dette dog ikke tilstrækkeligt, idet alle de nævnte kontaktpersoner, som hovedregel, ikke har haft sygdommen selv.

PROPA har oprettet en Patientstøtte gruppe bestående af frivillige, som her især har gennemgået forskellige behandlinger for prostatakræft samt en uddannelse i at tale med andre patienter.

I denne gruppe kan du finde pårørende, som kan yde støtte til ægtefæller, samlevende og børn.

Find pårørendemedlemmerne under menupunktet “Patientstøtte” her.

Du kan også med fordel melde dig ind i Propa her på hjemmesiden, fordi et medlemskab giver et utal af muligheder i forhold til at øge dit kendskab til sygdommen, bivirkningerne ved forskellige behandlinger samt andres erfaringer. Det koster kun kr. 200,- at være pårørende medlem for en 12 måneders periode, og kr. 350,- for par i et familiemedlemskab.

Meld dig ind her.

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her