Inkontinensproblemer – hvad gør man?

Det, der startede med generende inkontinensproblemer, blev diagnosticeret som prostatakræft. Det er skræmmende i sig selv at få en kræftdiagnose – og behandlingsforløbet slår mange ud psykisk og er samtidig også en trættende fysisk proces.

Men efterforløbet med inkontinens trækker for de flestes vedkommende tæppet helt væk under dem.

 Af Aase Randstoft, sekretariatschef i Kontinensforeningen og redaktør på K-Nyt
Foto: Joachim Rode

 

Viden er det bærende fundament

Inkontinens er en daglig plage, så det er vigtigt at have en god og faglig viden om, hvad man rent praktisk skal gøre. Egentlig burde det være fast procedure, at den praktiserende læge sammen med behandlingsstederne oplyste den inkontinente og de pårørende om forebyggelse, udredning, behandling og hjælpemidler.

Men virkeligheden er i nogle tilfælde desværre en anden! Derfor må inkontinente og de pårørende ofte primært selv opsøge den rådgivning og information, der gør, at de får bragt dagligdagen på rette køl.

Inkontinens er (stadig) et tabu 

Regn ikke med at omgivelserne ønsker at tale om inkontinensproblematikker – det er stadig meget tabuiseret ikke at have styr på blæren og tarmen. Men vær alligevel åben overfor familie og venner – og find al den viden du kan, før du opsøger
din læge. Det er nemlig ikke altid sikkert, at din læge er opdateret på bækkenbundstræning, væskeindtagelse eller de seneste nyheder inden for medicinsk og kirurgisk behandling
samt de bedste hjælpemidler.

Desværre lever mange med inkontinensproblemer, som ikke bliver afhjulpet – det skader livskvaliteten og kan påvirke arbejdsindsatsen og det sociale liv, familie og venner.

Det går ikke bare over af sig selv

Til inkontinente, der ønsker viden om forebyggelse, udredning, medicinsk og kirurgisk behandling og inkontinenshjælpemidler, er der her nogle gode råd om hvordan man kommer videre og får styr på tingene:
• Søg målrettet information og faglig viden, før du kontakter din læge.
• Isoler dig ikke – brug det nære netværk – familien, venner og kollegaer.
• Før dagbog over afføringsinkontinens.
• Udfyld ved urininkontinens et væske-vandladnings-skema.
• Kontakt din læge og fortæl åbent, ærligt præcist hvordan du har det – både fysisk og psykisk – og hav ikke “paraderne oppe” overfor fx samtaleterapi med psykolog eller psykiater.

Omkring halvdelen af alle mænd rammes på et eller andet tidspunkt af generende inkontinens – du er ikke den eneste – få hjælp og træd også frem og hjælp andre, når du mærker, at der er brug for det. Det er vigtigt at tage hul på problemerne, før de bliver uoverskuelige.

Faglig information

Kontinensforeningen har udgivet tre temablade K-Nyt og en faglig, diagnostisk pjece med fokus på mænd og inkontinens. Fx bragte det nyeste temablad med fokus på ’Yngre mænd og inkontinens’ to meget personlige beretninger – ’Se mulighederne – ikke begrænsningerne’ – om hvordan man som inkontinent og permanent blebruger klarer de årlige vandreture i Frankrig. Det andet indlæg havde overskriften ’Jeg styrer inkontinensen – den styrer ikke mig! De øvrige indlæg er målrettede fagartikler om forskning og aktuelle behandlinger, der alle er skrevet af specialister.

Kontinensforeningen arbejder på meget snart at kunne tilbyde andre patientforeninger en Foreningsservice, der lokalt vil give hver enkelt forening og deres egne medlemmer adgang til Kontinensforeningens medlemsområde.

Kontaktinformation

Kontinensforeningen, tlf. 33 32 52 74, info@kontinens.dkwww.kontinens.dk

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her