PROPA Landsmøde 2019 i Korsør

PROPA afholder landsmøde den 27. april 2019 kl. 9:30 – 16:30 på Konferencecenter Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør

Der er tale om vores ordinære landsmøde, der afholdes iht. vores vedtægter, og indkaldelse sendes ud på email snarest. Men sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Landsmødet er din mulighed for at være med til at præge vores aktiviteter til størst gavn for alle.

Dagsorden: 

09.00-09.30 Ankomst, registrering samt kaffe/te og rundstykke
09.30-09.35 Velkomst ved landsformand Tonny Clausen
09.35-09.45 Fællessang
09.45-11.30 Ordinært Landsmøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden
3. Fremlæggelse af årsrapport for det afsluttede regnskabsår med revisorernes påtegning til Landsmødets godkendelse. Årsrapporten kan ses på www.propa.dk primo april 2019
4. Behandling af indkomne forslag.

Landsbestyrelsen fremlægger forslag om gennemgribende ændringer og modernisering af PROPAs vedtægter. Forslaget kan i sin helhed findes på dette link senest 4 uger før Landsmødet. På dette link findes ligeledes de nuværende vedtægter. 

Forslag skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før Landsmødet

5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår til orientering
6. Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår 2020 efter forslag fra Landsbestyrelsen.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til landsbestyrelsen
8. Valg af første, anden, tredje og fjerde suppleant (oprykkende) til landsbestyrelsen
9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
10. Valg af et af foreningens medlemmer til kritisk revisor
11. Eventuelt
11.30-12.45 Frokost
12.45-13.45

 

Per Leo Nielsen, Psykolog med mange års erfaring med alvorligt syge og deres pårørende. Emne: Kritisk livstruende sygdom og psykiske reaktionsmønstre
13.45-14.30

 

Eva Mott, Pårørenderepræsentant i PROPA Landsbestyrelse. Emne:  Status på arbejdet i PROPAs pårørendegrupper. Hvad er der af tilbud i kommuner og regioner
14.30-15.00 Kaffepause
15.00-15.45

 

 

Karin Friis Bach, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner. Emne: Hvordan finder vi – som patienter og pårørende – vej gennem de mange spørgsmål, udfordringer og beslutninger, der følger i kølvandet på en prostatakræftdiagnose?
15.45-16.00 Afslutning ved Landsformanden
16.00 – Socialt samvær over et glas øl, vand eller vin

 

Landsmøde 2019: Tilmelding og betaling

Deltagelse i Landsmødet er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det kr. 200. Frokost koster kr. 100 pr. person for både medlemmer og ikke-medlemmer. Ikke-medlemmer kan således spare kr. 200 på deltagelse ved at blive medlem!

Tilmelding til Landsmødet er nødvendig og kan ske enten pr. telefon til PROPAs sekretariat på tlf. 33 12 78 28, pr. e-mail til sekretariat@propa.dk eller pr. brev til Prostatakræftforeningen PROPA, Jernbanegade 23B, 4000 Roskilde.

Tilmelding til frokosten skal ske samtidig med tilmelding til Landsmødet. Alle, som har tilmeldt sig frokosten, vil ved ankomst/registrering få udleveret en frokostbillet sammen med øvrigt materiale. Frokostbilletten skal afleveres ved indgangen til frokostlokalet/restauranten.

Transport: Der er gode parkeringsforhold ved konferencecentret (gratis). De fleste tog holder på Korsør Station (gåafstand til Musholm Konferencecenter, 1.2 km).

Betaling for frokost og for ikke-medlemmers deltagelse kan foretages ved overførsel til PROPAs bankkonto med reg.nr. 2253, kontonummer 54 98 710 362 eller via MobilePay 66587. HUSK ved tilmelding og betaling at anføre medlemsnummer samt antal deltagere til mødet og til frokosten.

Tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 22. marts 2019.

Bliver man forhindret i at deltage i Landsmødet, er det meget vigtigt at melde afbud. Det gælder både for deltagere, som har bestilt frokost og for dem, som ikke ønsker frokost. Indbetalte beløb for frokost vil blive refunderet, forudsat afbuddet er meddelt PROPAs sekretariat senest den 5. april 2019.

Ønsker du mere information, kan du kontakte PROPAs sekretariat på tlf. 33 12 78 28.

Landsmøde 2019 indkaldelse

 

Vi har brug for din deltagelse!

PROPAs landsbestyrelse opfordrer vores medlemmer til stort fremmøde ved Landsmødet.

Som medlem kan du få lejlighed til at fremkomme med dine synspunkter og gøre din mening gældende!

Foreningen står over for mange spændende opgaver og har i den forbindelse stærkt brug for din hjælp i det organisatoriske arbejde. Har du lyst til at deltage i nogle af de mange opgaver, så henvend dig gerne til et af landsbestyrelsesmedlemmerne.

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her