Prostatabiopsier - et solidt prognoseværktøj

Af John Pedersen, bestyrelsesmedlem i PROPA lokalgruppe Nordsjælland

Hvis en indledende PSA-måling og en fingerundersøgelse giver mistanke om prostatakræft, er der behov for en egentlig undersøgelse. Her anvendes prostatabiopsier som lægens standardværktøj.

Men hvor sikker er denne undersøgelse, og hvad er risikoen for at dø af prostatakræft, hvis det første biopsisæt er uden kræft?

Det har forskere på Rigshospitalets center for prostatakræft, Copenhagen Prostate Cancer Center, CPC, nu undersøgt på baggrund af et imponerende stort datamateriale.

Prostata biopsi

Ved hjælp af ultralydsstaven kan lægen føre en lille nål ind i prostata og tage vævsprøver, der sendes til nærmere undersøgelse i mikroskop. Resultatet af vævsprøverne kan vise, om der er tale om kræft i den undersøgte del af prostata eller ej.

 

Undersøgelsen omfatter samtlige danske mænd, som over en 17-års periode (1995–2011) har fået taget et førstegangsbiopsisæt, hvor det har været muligt at skaffe opfølgende data indtil en valgt opgørelsesdato, den 28. april 2015.

Det drejer sig om i alt 62.340 mænd, som således er fulgt over en varierende årrække. Median opfølgningstiden er 5,9 år.

På opgørelsesdatoen, den 28. april 2015, kunne konstateres følgende:

Af de 27.181 mænd, hvis første biopsisæt var uden kræft, var 75% fortsat i live, 2% var døde af prostatakræft, og 23% var døde af andre årsager end prostatakræft.

Af de 35.159 mænd, hvis første biopsisæt var med kræft, var 49% fortsat i live, 30% var døde af prostatakræft, og 21% var døde af andre årsager end prostatakræft.

Sammenfattende viser undersøgelsen, at det første biopsisæt er et værdifuldt prognoseværktøj:

– Hvis det første biopsisæt er uden kræft, er der således kun en meget lille risiko for at dø af prostatakræft. Og denne risiko skal ses i relation til en langt højere risiko for at dø af andre årsager.

– Hvis det første biopsisæt derimod er med kræft, er der naturligvis behov for yderligere undersøgelser af kræftens udbredelse, så der kan sættes ind med en relevant behandling.

 

Kilder:
Nina Klemann, læge, ph.d.-studerende, CPC: Indlæg på PROPA-seminar den 8. maj 2017: Prostatabiopsier – risiko og prognose.
The Lancet Oncology, vol. 18. February 2017: Risk of prostate cancer diagnosis and mortality in men with a benign initial transrectal ultrasound-guided biopsy set: a population-based study. Nina Klemann, M. Andreas Røder, J. Thomas Helgstrand, Klaus Brasso, Birgitte G. Toft, Ben Vainer, Peter Iversen.

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her