Prostatakræft rammer (næsten) helt tilfældigt

Af John Pedersen, bestyrelsesmedlem i lokalgruppe Nordsjælland

Vi har hidtil regnet med, at 5-10% af prostatakræfttilfældene skyldes nedarvede gener. Det interessante spørgsmål er så, hvordan man forklarer de øvrige 90-95% af sygdomstilfældene. I hvilken udstrækning er årsagen f.eks. miljøbelastning eller livsstilmæssige faktorer?

Nu har onkologer og biostatistikere fra Johns Hopkins Kimmel Cancer Center i Baltimore fundet frem til en opsigtsvækkende forklaring. De har ved hjælp af en nyudviklet matematisk model beregnet, hvor stor en andel af de kræftfremkaldende mutationer, der skyldes tilfældige DNA-kopieringsfejl. Undersøgelsen omfatter data for i alt 32 forskellige kræftformer og er baseret på et stort datamateriale fra 68 lande, som repræsenterer over halvdelen af klodens befolkning.

Forskerne fandt frem til, at hvis man ser på tværs af alle de undersøgte kræftformer, skyldes ca. 66% af de kræftfremkaldende mutationer tilfældige DNA-kopieringsfejl, mens ca. 29% skyldes miljø eller livsstil, og de resterende ca. 5% skyldes nedarvede gener.

Men forskernes beregninger viser også, at især prostatakræft (sammen med hjerne- og knoglekræft) skiller sig ud: For disse 3 kræftformer kan over 95 procent af de kræftfremkaldende mutationer tilskrives tilfældige DNA-kopieringsfejl.

Set ud fra et patientperspektiv er der tale om en skelsættende undersøgelse. Hvis undersøgelsens konklusioner holder, kan stort set alle prostatakræfttilfælde altså forklares ved enten tilfældige DNA-kopieringsfejl (95% af tilfældene) eller ved nedarvede gener (ca. 5% af tilfældene). Sygdommen skyldes altså ikke – eller kun i meget ringe grad – miljømæssige faktorer eller personlig livsstil. Med andre ord: Som prostatakræftpatient har man ikke selv haft indflydelse på, at kræften er opstået, så man har ikke gjort noget forkert. Det helt centrale er, at kræften opdages tidligst muligt, så der kan sættes ind med helbredende eller livsforlængende behandling.

Kilde: Science Daily, 23 March 2017.