Behandlingsformer

Jo tidligere kræften opdages, desto bedre er behandlingsmulighederne, men også risikoen for, at man overbehandles for fredelige kræftforandringer i prostata.

Behandlingerne er desværre oftest forbundet med flere ubehagelige bivirkninger, uanset om du lader dig behandle for en farlig eller en fredeligere prostatakræft. Mange af bivirkningerne kan dog af hjælpes med medicin eller kirurgi.

Opdages kræften inden den spreder sig uden for prostata, kan du tilbydes en helbredende behandling eller aktiv overvågning. Operativ fjernelse af prostata eller bestråling af prostata er behandlinger med et helbredende sigte, som i dag tilbydes i Danmark. Det er ikke altid nødvendigt, at en behandling straks eller nogensinde iværksættes. Har kræften spredt sig uden for prostata, kan hormonbehandling sinke sygdomsudviklingen væsentligt.

Mange mænd kommer desværre fortsat for sent til at få en helbredende behandling. Årsagen hertil er, at sygdommen i det tidlige og helbredelige stadie, typisk ikke giver symptomer. Der mangler endnu sikre metoder til at undersøge og fastslå, hvilke mænd der vil udvikle den farlige form for prostatakræft.

Der arbejdes intensivt på at finde nye markører i væv, blod og urin til anvendelse for tidlig påvisning af den farlige form for prostatakræft.

Tilsvarende udvikles der i disse år en lang række nye medicinske behandlinger af den aktuelt uhelbredelige prostatakræft. Af samme grund forventes overlevelsen af sygdommen betydeligt forbedret inden længe.

Kilde: Professor, overlæge Michael Borre, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Læs mere om de enkelte behandlingsformer her

 

1. Diagnose af prostatakræft

2. Operation – radikal prostatektomi

3. Udvendig-strålebehandling

4. Brachyterapi

5. Hormonbehandling

6. Aktiv-overvågning

7. Watchful waiting

 

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her