Skattefradrag for gaver til PROPA i 2017

Du kan få fradrag for de gavebidrag, du i løbet af året indbetaler til PROPA, som er godkendt som velgørende forening efter LL§8A. Beløbet er fradragsberettiget fra første krone og op til kr. 15.600. Gavebeløbet bedes indbetalt senest ultimo 2017. PROPA sørger for indberetning til SKAT, og gaven vil indgå som fradrag på selvangivelsen for 2017.  

To muligheder for at give gaver

For privatpersoner og virksomheder er der to muligheder for at give gaver til PROPA og få et fradrag:

  1. Gaver for et enkelt år (ligningslovens §8A) 

Det maksimale beløb du kan få fradrag for i 2017 er 15.600 kr. pr. person eller virksomhed. Der er ingen nedre bagatelgrænse, så du kan også få fradrag for små beløb.

Du skal oplyse dit navn og cpr-nummer – eller cvr-nummer, hvis det er en virksomhed – til PROPA i forbindelse med indbetalingen.

PROPA skal indberette gaven og oplysninger om gavegiver til SKAT. På den måde vil gaverne automatisk fremgå af din årsopgørelse.

  1. Ydelser, der skal gives i mindst 10 år (ligningslovens §12, stk. 3) 

Hvis du binder dig til at betale et årligt beløb til PROPA i en 10-årig periode, får du et skattefradrag svarende til gaven – dog maks. 15 % af din personlige indkomst.

For virksomheder er skattefradraget maksimalt 15 % af selskabets skattepligtige indkomst.

Du skal indgå en skriftlig aftale og dit navn og cpr/cvr-nummer skal fremgå af aftalen. PROPA skal indberette aftalen og oplysninger om gavegiver til SKAT.

 

Indbetaling/overførsel foretages over netbank til: 

PROPA Reg. 2464 – Konto 5498 710 362. Husk at påføre CPR-nr.

Dit gavebeløb vil blive anvendt som støtte til PROPAs arbejde for prostatakræftramte mænd og deres pårørende.

 

Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her