Støt os

Du kan støtte os i PROPA på forskellige måder

Medlemsskab af PROPA

Ordinært medlem 275 kr. pr. år
Som ‘ordinært medlem’ optages mænd, der har, eller har haft prostatakræft.

Familiemedlem 350 kr. pr. år
Som ‘familiemedlem’ optages mænd, der har haft prostatakræft samt deres hustru/partner/samlever.

Pårørende medlem 200 kr. pr. år
Som ‘pårørende medlem’ optages ægtefæller, børn og samlevere til mænd, der har eller har haft prostatakræft samt enker og efterladte samlevere til mænd med prostatakræft.

Støttemedlem 250 kr. pr. år
Som ‘støttemedlem’ optages enkeltpersoner, firmaer, foreninger og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Læs mere om medlemsskab

Jeg vil gerne meldes ind

 

Gavebrev

Du har mulighed for at lave en aftale vedrørende gavebrev til PROPA.

Læs mere!

 

Sådan kan du også støtte PROPA

PROPA er af myndighederne anerkendt som en velgørende forening. Det giver personer og virksomheder mulighed for at opnå fradrag for bidrag til PROPA. Reglerne herfor er beskrevet i hovedtræk nedenfor.

For at gavegivere kan opnå fradrag indberetter PROPA til SKAT de modtagne beløb og gavegivers identitet (cpr-nr. for personer og cvr-nr. for virksomheder), forudsat at gavegiver har oplyst sin identitet. PROPA indberetter de (og kun de) gavegivere, der har oplyst deres identitet og benytter kun identitetsoplysningerne til dette formål.

Der skelnes i lovgivningen mellem gaver og ydelser. ”Gaver” er bidrag, som er givet i det enkelte kalenderår, mens ”ydelser” er beløb, som gavegiver har forpligtet sig til at give hvert år, i minimum 10 år, i form af et gavebrev.

En generel beskrivelse af reglerne for at give gaver eller ydelser til velgørende foreninger kan du finde her på skat.dk

Gaver – Personer

For 2019 er det maksimale fradragsberettigede gavebeløb kr. 16.300 pr. person.
Der gælder særlige regler, såfremt samlevende ægtefæller vil give en fælles gave.

Gaver – Firmaer

Selskaber og andre skattepligtige institutioner er også omfattet af reglerne for fradrag for gaver og/eller ydelser efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3. Men for selskaber og andre skattepligtige institutioner kan fradraget for udgifter til løbende ydelser højst udgøre 15 procent af selskabets skattepligtige indkomst. De 15 procent beregnes af den skattepligtige indkomst, før indkomsten er nedbragt med fradrag efter ligningslovens § 12, stk. 3.

 

Sådan indbetales gavebeløb

 

Med anvendelse af MobilePay

Du kan indbetale via MobilePay på 66587.

Husk at angive navn og evt. cpr/cvr-nr. i tekstfeltet, hvis du ønsker at opnå skattefradrag

Med anvendelse af Netbank

Foreningens bankkonto er i NORDEA Bank, Birkerød afdeling
Reg.nr. 2253 og konto nr. 5498 710 362.

Husk at angive cpr/cvr-nr. i tekstfeltet, hvis du ønsker at opnå skattefradrag.

Med anvendelse af girokort

Du kan gå på posthuset eller i et pengeinstitut og selv udfylde et girokort.

Vores navn og gironummer er:
PROPA
Jernbanegade 23 B
4000 Roskilde

Gironummer: kortart 73 – kreditor nr. 85 663 143

Husk at angive navn, adresse og cpr/cvr nr. i girokortets tekstfelt, hvis du ønsker at opnå skattefradrag

Bidrag via dødsannoncer

Efter de personlige data i dødsannoncen, kan f.eks. tilføjes:

“I stedet for blomster kan man betænke Prostatakræftforeningen PROPA på
MobilePay 66587 eller reg.nr. 2253 – konto nr. 5498 710 362, mrk. afdødes navn”