Støt os

Du kan støtte os i PROPA på forskellige måder

Medlemsskab af PROPA

Enkeltperson 285 kr. pr. år
Som ‘personligt medlem’ optages mænd – både med og uden prostatakræft, pårørende og støttepersoner. Et enkeltmedlemskab har én stemme.

Husstand/familiemedlem 450 kr. pr. år
Som ‘husstand’ optages familier, dvs. begge ægtefæller/par i en husstand. Et husstandsmedlemskab har to stemmer.

Firmamedlemskab 5.200 kr. pr. år
Som ‘firmamedlem’ optages private firmaer, offentlig virksomhed, foreninger, institutioner og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål. Et firmamedlemskab har én stemme.

Læs mere om medlemsskab

Jeg vil gerne meldes ind

 

Gavebrev

Du har mulighed for at lave en aftale vedrørende gavebrev til PROPA.

Læs mere!

 

Sådan kan du også støtte PROPA

PROPA er af myndighederne anerkendt som en velgørende forening. Det giver personer og virksomheder mulighed for at opnå fradrag for bidrag til PROPA. Reglerne herfor er beskrevet i hovedtræk nedenfor.

For at gavegivere kan opnå fradrag indberetter PROPA til SKAT de modtagne beløb og gavegivers identitet (cpr-nr. for personer og cvr-nr. for virksomheder), forudsat at gavegiver har oplyst sin identitet. PROPA indberetter de (og kun de) gavegivere, der har oplyst deres identitet og benytter kun identitetsoplysningerne til dette formål.

Der skelnes i lovgivningen mellem gaver og ydelser. ”Gaver” er bidrag, som er givet i det enkelte kalenderår, mens ”ydelser” er beløb, som gavegiver har forpligtet sig til at give hvert år, i minimum 10 år, i form af et gavebrev.

En generel beskrivelse af reglerne for at give gaver eller ydelser til velgørende foreninger kan du finde her på skat.dk

Gaver – Personer

For 2019 er det maksimale fradragsberettigede gavebeløb kr. 16.300 pr. person.
Der gælder særlige regler, såfremt samlevende ægtefæller vil give en fælles gave.

Gaver – Firmaer

Selskaber og andre skattepligtige institutioner er også omfattet af reglerne for fradrag for gaver og/eller ydelser efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3. Men for selskaber og andre skattepligtige institutioner kan fradraget for udgifter til løbende ydelser højst udgøre 15 procent af selskabets skattepligtige indkomst. De 15 procent beregnes af den skattepligtige indkomst, før indkomsten er nedbragt med fradrag efter ligningslovens § 12, stk. 3.

 

Sådan indbetales gavebeløb

 

Med anvendelse af MobilePay

Du kan indbetale via MobilePay på 66587.

Husk at angive navn og evt. cpr/cvr-nr. i tekstfeltet, hvis du ønsker at opnå skattefradrag

Med anvendelse af Netbank

Foreningens bankkonto er i NORDEA Bank, Birkerød afdeling
Reg.nr. 2253 og konto nr. 5498 710 362.

Husk at angive cpr/cvr-nr. i tekstfeltet, hvis du ønsker at opnå skattefradrag.

Med anvendelse af girokort

Du kan gå på posthuset eller i et pengeinstitut og selv udfylde et girokort.

Vores navn og gironummer er:
PROPA
Jernbanegade 23 B
4000 Roskilde

Gironummer: kortart 01 – kreditor nr. 85 663 143

Husk at angive navn, adresse og cpr/cvr nr. i girokortets tekstfelt, hvis du ønsker at opnå skattefradrag

Bidrag via dødsannoncer

Efter de personlige data i dødsannoncen, kan f.eks. tilføjes:

“I stedet for blomster kan man betænke Prostatakræftforeningen PROPA på
MobilePay 66587 eller reg.nr. 2253 – konto nr. 5498 710 362, mrk. afdødes navn”
Bliv medlem

Du er med til at gøre en forskel – hvis du vælger at blive medlem

Både som patient og pårørende betyder et medlemskab af Prostatakræftforeningen PROPA, at du er med til at sikre vores arbejde. Det giver dig også indsigt i sygdommen, behandlingsmetoderne og andres erfaringer.

Meld dig ind her